Buch/książka - Komisorz Hanusik we szranku - Marcin Melon

Buch/książka - Komisorz Hanusik we szranku - Marcin Melon

9,90 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand
Auf Lager

Beschreibung

Czwarta część, przygód "Kōmisorza Hanusika" autorswa Marcina Melona.


Policaje prawie znodli starzika, kerego ftoś ôbwiesił w szranku u niego w doma. Do kōmisorza Achima Hanusika to je cosik wiyncyj jak ańfachowo zbrodnia. Bydzie musioł jeszcze roz trefić sie ze swoimi nojgorszymi spōminkami: ô downyj libście i chopie, kery jōm zamordowoł. Eli inkszy gizd, na kerego godajōm „Ryszawy Erwin”, poradzi mu terozki pomōc? W tyn som czas w Mikołowie ftoś szczylo do policaja, a cōłko sytuacja cosik Hanusikowi spōmino… Jakby tego było mało, normalne ludzie miyniajōm sie w mordyrzy skuli maszketnego psychoterapeuty. Bydzie sie dzioło.


Marcin Melon - dziennikarz, nauczyciel, Ślązak. Urodzony w 1979 r., reprezentuje pokolenie, przy którym po naszymu niy śmiało się godać, coby bajtel niy mioł problymow we szkole. Z powodu takiego podejścia płynnie porozumiewa się po polsku, choć za swój "język serca" uważa śląską godkę. Działacz społeczny, założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz edukacji regionalnej "Silesia Schola", twórca autorskich programów nauczania o Śląsku oraz pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. Laureat drugiego miejsca w III edycji konkursu na jednoaktówkę po śląsku.